Modello: NEW KANGOO EXPRESS


Allestimento

Disponibilità

EXPRESS

express energy dci 90 euro 6

express dci 90 s&s ice

EXPRESS MAXI

maxi dci 90 s&s ice

EXPRESS MAXI COMBI

maxi combi dci 90 s&s ice